Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Lew Trocki - Polski naród to nasz brat i towarzysz (1920)

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


74559_10202396842625148_1360729371_nLew Trocki:

Towarzysze, przystępując do tej ciężkiej walki po pierwszych niepowodzeniach my powinniśmy oczyścić swoją duszę i sumienie od nienawiści do polskiego narodu. Polski naród to nasz towarzysz i brat. Część jego oszukano, uwiedziono, druga część pojmuje wielkie wykroczenie swego rządu, ale przygnieciona kleszczami gwałtu. Nasza wojna skierowana nie przeciw polskim robotnikom i chłopom – nie, wiedziemy ją za nich. Kiedyś polscy powstańcy przeciw carowi i caryzmowi mówili do rosyjskich rewolucjonistów,rosyjskich obywateli: „Za wolność naszą i waszą”. Polscy powstańcy przeciw samodzierżawiu sądzili, że prowadzą walkę i za naszą polską i za waszą rosyjską  swobodę i oni mieli wtedy słuszność. Teraz my zmuszeni jesteśmy do wojny z polskimi panami. I mówimy polskim robotnikom i chłopom:

„Nie przeciw wam,przyjaciele i bracia, za naszą wolność i waszą wolność, przeciw naszym i waszym wrogom, przeciw ciemięzcom, magnatom prowadzimy wojnę. I o tym nie można nigdy zapominać, że kiedy zostanie zrzucona polska burżuazja, Polska zostani swobodna, o Polskę nie będziemy się kusić, zawrzemy bratni sojusz z robotniczo-włościańską polską w interesach tak naszego jak i polskiego ludu”.

Prawda, towarzysze, że Piłsudski,zagarnąwszy Wołyń, Podole, Kijów, zagrażając Homelowi, Witebskowi, Smoleńskowi,cała swoją drogę zaznaczając zbrodniami, grabieżami, rozstrzliwanianiami, pogromami – mówi, że jego zadaniem – oswobodzenie Ukrainy! Od kogo? Od ukraińskich robotników i włościan. I znalazł on dla swego rozbójniczego pochodu i szyld, prawda stary, znoszony i nie bardzo czysty, ale zawsze szyld wyzwolenia, który zowie się – Petlurą. On, Piłsudski, uznaje na Ukrainie rząd Petlury i dla niego walczy. On przelewa krew rosyjskich i polskich robotników i włościan tylko dla władzy tego wielkiego człowieka z soroczyńskiego jarmarku – hetmana Petlury.

Sowiecka Rosja i burżuazja polska.
Mowa na mitingu w Homelu dnia 10 maja 1920 roku [fragment]
Wydawnictwo Oddziału Politycznego N-ej Dywizji”Czerwona Galicja”, tekst został wydany w postaci 11 stronicowej broszurki.

Dawid Jakubowski