Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Przeciwko inwazji imperialistów na Syrię

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Wspólne oświadczenie partii komunistycznych i robotniczych przeciwko imperialistycznemu atakowi na Syrię

My, partie komunistyczne i robotnicze, wyrażamy solidarność z ludem Syrii i potępiamy atak zbrojny na Syrię przygotowywany przez imperialistów z USA, NATO i UE wspólnie z ich sojusznikami, a mający na celu rozszerzenie ich wpływów w regionie.

Odrzucamy preteksty działania imperialistów, które jak się okazało, były wykorzystywane również w Iraku i podczas innych wojen imperialistycznych w Jugosławii, Afganistanie czy w Libii.

Wzywamy klasę pracującą, ludy całego świata do sprzeciwu i potępienia nowej wojny imperialistycznej. Wzywamy do żądania od władz ich krajów, aby nie uczestniczyły i nie wspierały kryminalnego ataku zbrojnego.

    Algierska Partia Demokracji i Socjalizmu

    Komunistyczna Partia Australii

    Komunistyczna Partia Azerbejdżanu

    Demokratyczna, Postępowa Trybuna Bahrainu

    Komunistyczna Partia Białorusi

    Belgijska Partia Robotnicza

    Komunistyczna Partia Belgii (Walonia-Bruksela)

    Komunistyczna Partia Czech i Moraw

    Komunistyczna Partia Brazylii

    Brazylijska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Partia  Brytanii

    Nowa Komunistyczna Partia  Brytanii

    Komunistyczna Partia Kanady

    Komunistyczna Partia Chile

    Komunistyczna Partia Kuby

    Postępowa Partia Ludu pracującego Cypru AKEL,

    Komunistyczna Partia Danii

    Komunistyczna Partia Finlandii

    Komunistyczna Partia Gruzji

    Komunistyczna Partia Niemiec (DKP)

    Komunistyczna Partia Grecji

    Węgierska Partia Robotnicza

    Partia Tudeh Iran

    Komunistyczna Partia Irlandii

    Komunistyczna Partia Włoch

    Komunistyczna Partia Jordanii

    Socjalistyczna Partia Łotwy

    Socjalistyczny Ludowy Front Litwy

    Komunistyczna Partia Luxemburga

    Komunistyczna Partia Malty

    Komunistyczna Partia Meksyku

    Komunistyczna Partia Norwegii

    Komunistyczna Partia Pakistanu

    Palestyńska Partia Komunistyczna

    Palestyńska Partia Ludowa

    Komunistyczna Partia Filipin [PKP-1930]

    Komunistyczna Partia Polski

    Komunistyczna Partia Portugali

    Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

    Komunistyczna Robotnicza Partia Rosji

    Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego

    Komunistyczna Partia Słowacji

    Komunistyczna Partia Hiszpanii

    Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii

    Komunistyczna Partia Sudanu

    Komunistyczna Partia Szwecji

    Syryjska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Partia Syrii

    Komunistyczna Partia Tadżykistanu

    Komunistyczna Partia Turcji

    Partia Pracujących Turcji (EMEP)

    Komunistyczna Partia Ukrainy

    Związek Komunistów Ukrainy

    Komunistyczna Partia Wenezueli

    Komunistyczna Partia Albanii

    Komunistyczna Partia Bangladeszu

    Powszechna Partia Socjalistyczna APN, Meksyk

    Nowa Komunistyczna Partia Holandii

    Komunistyczna Partia Danii

    Komunistyczna Partia USA

Inne partie niewystępujące na liście Solidnet

    Komunistyczna Partia Robotnicza Białorusi

    Duńska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Robotnicza Partia Finlandii

    Grupa Odrodzenia Komunistycznego, Francja

    Komunistyczna Partia Ludowa i Lewicowa, Włochy

    Grupa Aktywistów Shiso-Undo, Japan

    Opór Ludowy, Mołdawia

    Partia Socjalizmu i Wolności (USA)

    URCF (France)

    Galicki Związek Ludowy, Hiszpania