Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

NO MORE HIROSHIMAS!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Fragmenty listu Komunistycznej Partii USA przetłumaczone z języka angielskiego. Całość dostępna TUTAJ:

NIGDY WIĘCEJ HIROSHIMY!

6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na miasto Hiroshimę w Japonii. Trzy później, 9 sierpnia, bomba atomowa została zrzucona na Nagasaki. Bomby zabiły setki tysięcy ludzi – w dużej mierze była to ludność cywilna. Wiele osób zmarło z powodu wysokiego napromieniowania. Prawie pół miliona ludzi, zwanych z japońskiego Hibakusha, zginęło w wyniku chorób wynikłych z napromieniowania.

USA chciały dokonać pokazu swojej siły jądrowej Związkowi Radzieckiemu i całemu światu i nie były, jak często się podaje, koniecznością szybkiego zakończenia ofensywy amerykańskiej w Japonii.

Hiroshima i Nagasaki jako ofiary zagłady atomowej w czasie wojny stanowią dowód zbrodni przeciwko ludzkości.

W 68. rocznicę tego tragicznego wydarzenia musimy pamiętać o ciągłym i realnym zagrożeniu użycia w celach wojennych arsenałów jądrowych na całym świecie.

Komunistyczna Partia USA wzywa do całkowitej anihilacji broni jądrowej!

Aby osiągnąć ten cel, Komunistyczna Partia USA wspiera wszelkie wysiłki na rzecz wszelakiego rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Apeluje do rządu USA, aby wywiązał się z swoich zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie.

W 2001 roku George W. Bush jednostronnie wycofał się z Anti-Ballistic Missile Treaty, przyspieszając wskazówki na zegarze Sądu Ostatecznego. A przecież dyplomacja i prawo międzynarodowe to jedyne alternatywne rozwiązania konfliktów globalnych bez użycia broni jądrowej.

USA i Rosja są największymi państwami, które posiadają broń jądrową, dlatego muszą podejmować wysiłki w celu ograniczania i ostatecznie wyeliminowania swoich arsenałów jądrowych.  Rozwijanie lub modernizowanie arsenałów broni jądrowej są formą proliferacji i zagrażają pokojowi na świecie. Ponadto broń jądrowa nie służy odstraszaniu, lecz wywiera stałą presję na inne kraje, by inwestować w broń nuklearną. Amerykańskie arsenały jądrowe nie służą defensywie kraju, lecz stanowią główne zagrożenie dla obywateli, i służą imperialistycznym celom.

Komunistyczna Partia USA popiera wszelkie wysiłki do nieproliferacji i rozbrojenia jądrowego. To musi być cel wszystkich ludzi na całym świecie. Użycie broni jądrowej skutkować będzie masową katastrofą humanitarną i nuklearną pożogą, które zakończyć może wszelkie życie na Ziemi.

Ponadto USA musi zadeklarować swoją odmowę na użycie broni nuklearnej w pierwszym uderzeniu w dowolnym miejscu na świecie.  Komunistyczna Partia USA wzywa rząd USA do porzucenia doktryny pierwszego uderzenia w celu zmniejszenia napięcia międzynarodowego i otwarcia możliwości na pokojowe rozwiązywanie konfliktów globalnych z takimi m.in. krajami jak z Koreą Północną czy Iranem.


Hiroshima Day to czarny dzień dla USA i dla ludzkości, ale jest przypomnieniem, że możemy i musimy zapobiec wojnie nuklearnej przez stałe eliminowanie broni jądrowej ze świata.

NO MORE HIBAKUSHA!

NO MORE DOWNWINDERS!

NO MORE NAGASAKI!