Czy inny świat jest możliwy?

Panuje powszechne przekonanie, że system kapitalistyczny jest nienaruszalny. Tymczasem istniej żywy przykład na to, że wyłom z kapitalistycznej gospodarki nie tylko jest możliwy, ale daje też znakomite rezultaty.

Oto przykład osiągnięć Wenezueli, która podąża drogą socjalistycznych przeobrażeń:

1)      w 2005 roku dzięki powszechnemu dostępowi do edukacji wyeliminowano analfabetyzm, który jest jedną z plag krajów Ameryki Południowej,

2)      liczba dzieci uczęszczających do szkół wzrosła z 6 milionów w 1998 r. do 13 milionów w roku 2011; wskaźnik uczęszczających wynosi 93,2%,

3)      liczba studentów wzrosła z 895 tys. w 2000r. do 2,3 miliona w 2011 roku,

4)      między 2005 rokiem a 2012 utworzono 7873 jednostki opieki medycznej,

5)      liczba lekarzy wzrosła z 20 na 100 tys. obywateli w 1999 r. do 80 na 100 tys. obywateli w 2010,

6)      śmiertelność niemowląt spadła z 19,1% w 1999 r. do 10% w 2012,

7)      średnia długość życia wzrosła z 71,2 lata w 1999 r. do 74,3 w 2011 r;

8)      dzięki projektowi Miracle 1,5 miliona osób cierpiących na zaćmę odzyskało wzrok,

9)      wskaźnik biedy spadł z 42,8% w 1999 r. do 26,5% w roku 2011,

10)  w Indeksie Ludzkiego Rozwoju ONZ Wenezuela wskoczyła na 73 miejsce (w roku 2000 83 miejsce) i otrzymała kategorię wysokiego rozwoju,

11)  współczynnik GINI wskazujący rozwarstwienie finansowe spadł z 0,46 w 1999 r. do 0,39 w 2011 r; Wenezuela ma obecnie najniższe rozwarstwienie społeczne w całej Ameryce Łacińskiej,

12)  niedożywienie dzieci zostało zredukowane o 40% w porównaniu do roku 1999,

13)  od 1999 roku odsetek ludność z dostępem do bezpiecznej wody pitnej zwiększył się z 82% do 95%,

14)  od 1999r. wydatki na cele socjalne wzrosły w Wenezueli o 60%,

15)  w ramach reformy rolnej rozdzielono bezrolnym chłopom ponad 3 miliony ha ziemi,

16)  od 1999 r. konsumpcja żywności wzrosła o 81%, przy czym 71% żywności produkowanej jest w Wenezueli (w 1999 r. było to 51%),

17)  od 1999 r. średnie spożycie kalorii na osobę wzrosło o 50%,

18)  5 milionów dzieci otrzymuje darmowe posiłki w szkołach, w 1999 r. było to tylko 250 tys.,

19)  niedożywienie spadło z 21% w 1998 r. do 3% w 2012 r;

20)  bezrobocie spadło z 15,2 w 1998r. do 6,4 % w 2012 r;

21)  płaca minimalna wzrosła z 16$ w 1998 r. do 300$ w 2012 i jest to najwyższa płaca minimalna w Ameryce Łacińskiej,

22)  w 1999 r. 65% pracujących otrzymywało płacę minimalną, w 2012 r. już tylko 21,1% pracowników zarabiało na poziomie minimalnym,

23)  starsi, którzy nigdy nie pracowali otrzymują rentę w wysokości 60% płacy minimalnej,

24)  kobiety nieposiadające dochodów otrzymują zapomogę w wysokości 80% płacy minimalnej,

25)  liczbę godzin pracy zmniejszono do 6 dziennie, 36 w tygodniu, bez zmniejszania płac,

26)  dług publiczny spadł z 45% PKB w 1998 r. do 20% PKB w 2011 roku,

27)  wzrost gospodarczy w 2012 roku wyniósł w Wenezueli 5,5% – jeden z najwyższych na świecie,

28)  PKB na 1 mieszkańca wzrósł z 4.100$ w 1999 r. do 10.810$ w 2011,

29)  Wenezuela dostarcza pomocy finansowej oraz w naturze i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne innym krajom Ameryki Łacińskiej. Łączne środki przeznaczone na pomoc innym krajom Ameryki Łacińskiej przez Wenezuelę są prawie 3 razy większe od środków przeznaczanych na ten sam cel przez USA,

Można? Można!

Ludwik Granma

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: