Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP w obronie 8-godzinnego dnia pracy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Stanowisko Komunistycznej Partii Polski

przeciwko likwidacji 8-godzinnego dnia pracy

Uchwalona przez Sejm 13 czerwca zmiana zapisów kodeksu pracy, faktycznie likwidująca ośmiogodzinny dzień pracy, to bezprecedensowy atak na prawa pracownicze i większy wyzysk.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy oraz 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego oznacza, że zatrudniający będzie mógł narzucać pracownikom jak długo, w których dniach i w jakich godzinach będą pracowali. Zmiana długości okresu rozliczeniowego wiąże się także ze zniesieniem wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Wydłużenie czasu pracy spowoduje ograniczenie ilości zatrudnionych pracowników, a więc przyczyni się do wzrostu bezrobocia. Nowelizując kodeks pracy, rzekomo w imię walki z kryzysem, władze państwowe opowiedziały się po stronie kapitału przeciwko milionom ludzi pracy. Po raz kolejny sprawcy kapitalistycznego kryzysu chcą wzbogacić się kosztem społeczeństwa, które padło jego ofiarą.

W celu przezwyciężenia skutków trwającego od prawie 5 lat globalnego kryzysu kapitalizmu należałoby przyjąć dokładnie odwrotne rozwiązania. Skrócić czas pracy do 6 godzin dziennie przy zachowaniu 5 dniowego tygodnia pracy. Wyeliminować pozakodeksowe formy zatrudniania na tzw. umowach śmieciowych. Uznać za nielegalne wszystkie tzw. umowy managerskie, przyznające wynagrodzenia i odprawy, wielokrotnie przewyższające dochody zwykłych obywateli. Zwiększyć kontrolę przestrzegania praw pracowniczych. Wspierać działalność związków zawodowych.A przede wszystkim wywłaszczyć kapitalistów ze znajdujących w ich dyspozycji środków produkcji, poprzez które zniewalają pracowników.

Komunistyczna Partia Polski potępia działania polskich władz oraz sił politycznychi gospodarczych dążących do zniszczenia kodeksu pracy. Ośmiogodzinny dzień pracy to zdobycz ruchu robotniczego, wywalczona w toku wieloletnich walk strajkowych. To z walką o 8 godzinny dzień pracy wiąże się geneza międzynarodowego święta ludzi pracy – 1 Maja. Przez lata stanowił niepodważalne prawo pracowników. Jego zniesienie to powrót do dziewiętnastowiecznych standardów, w ramach, których robotnik, uzależniony od kapitalisty, zmuszany był do pracy ponad siły. Dziś, gdy w skutek postępu technologicznego efektywność pracy jest znacznie większa, kosztem nasilającego się wyzysku ludzi pracy kapitał osiąga znacznie większe zyski. Czas położyć temu kres.

Dotychczasowe doświadczenie ruchu robotniczego jasno dowodzi, iż skutecznie bronić praw pracowniczych można tylko poprzez skoordynowaną walkę samych pracowników, w tym zwłaszcza poprzez strajk.

Nie będziemy płacić za wasz kryzys!

8 godzin pracy i ani minuty dłużej!

Skrócenie czasu pracy zamiast bezrobocia!

Komunistyczna Partia Polski