Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Jest porozumienie między rządem kolumbijskim a FARC

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Rząd kolumbijski i lewicowa partyzantka FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii) zawarły w niedzielę, 26 maja, porozumienie w sprawie reformy rolnej i rekompensat dla rolników, którzy utracili ziemię. Porozumienie w sprawie ziemi stanowi przełom w toczących się na Kubie negocjacjach mających na celu wypracowanie warunków zwarcia pokoju pomiędzy rządem a partyzantami.

Za: KMP, źródło: www.lewica24.pl