Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Dołącz do nas!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


kpp2