Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Pierwszomajowe wezwanie do robotników

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


1M2013DG31M2013DG41M2013DG2

Komunistyczna Partia Polski jak co roku uczciła obchody Święta Pracy. W Dąbrowie Górniczej zorganizowano pochód pierwszomajowy, który swoją obecnością zaszczyciła także orkiestra miejska. Uczestnicy obchodów przeszli w tradycyjnym pochodzie spod pomnika Stanisława Staszica ulicami 3 Maja, Dąbrowskiego i Kościuszki pod pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów, gdzie odbyła się część oficjalna.

Zawsze dumni z lewicowych poglądów, zjednoczeni pod czerwonymi sztandarami spotykamy się na  tradycyjnym pochodzie pierwszomajowym aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko bezkarnemu i pospolitemu złodziejstwu i oszukańczym praktykom instytucji finansowych kierowanych przez zagraniczne i kapitalistyczne koncerny – mówił pod pomnikiem Bohaterów Czerwonych Sztandarów Marian Indelak.

1M2013DG1

W innych miastach (Warszawa, Rzeszów, Białystok, Wrocław) komuniści także pamiętali o uczczeniu tego święta. Uczestniczyliśmy w pochodach i wiecach, rozdawaliśmy Brzaski rozlepiane były także okolicznościowe plakaty. Wszędzie występowano przeciwko bezrobociu, pogarszającym się warunkom pracy, niskim płacom i kapitalistycznemu wyzyskowi. Wskazywano, że rzeczywista poprawa byty obywateli, w tym w szczególności robotników możliwa będzie tylko w ustroju socjalistycznym, w którym praca i zasoby ukierunkowane będą na zaspokajanie ludzkich potrzeb.

za: kompol.org