Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski wobec antyspołecznej polityki Warszawy

Komunistyczna Partia Polski sprzeciwia się proponowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kolejnym zmianom w Kodeksie pracy, mającym na celu przesunięcie regulacji dotyczących czasu pracy pracowników na poziom zakładu. W rzeczywistości wprowadzenie takiej nowelizacji spowoduje likwidację ośmiogodzinnego dnia pracy. Nawet dziś trudno jest wyegzekwować zapisy Kodeksu Pracy, a po wprowadzeniu proponowanych przez ministerstwo zmian stanie się to niemal niemożliwe.

Sprzeciwiamy się również proponowanym przez Parlamentarny Zespół do spraw Wolnego Rynku zmianom Kodeksu pracy zmierzającym do wyprowadzenia związków zawodowych poza zakłady pracy i likwidacji etatów związkowych. Projekt ten stanowi jawne złamanie dotychczas obowiązujących zasad. Pozbawi związki zawodowe nawet tych ograniczonych wpływów na warunki zatrudnienia i prawa socjalne, które jeszcze im pozostały a niezorganizowani pracownicy pozostaną bez możliwości obrony.

Już rok temu ostrzegaliśmy przed kolejnymi próbami uelastyczniania Kodeksu pracy tylko w interesie kapitalistów. Propozycje, z którymi dziś mamy do czynienia, to wyraz kapitalistycznego dążenia do pomnażania zysków za wszelką cenę oraz jawny atak na pracowników. W obliczu zbliżającej się perspektywy takich zmian, konieczne jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu społecznego w postaci masowych protestów przeciwko ich wprowadzaniu.

Krajowy Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii Polski
Warszawa, 2 czerwca 2012 r.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: