Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Solidarnie z Ludem Turcji!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


@comunistamexico

Turcy wyszli masowo na barykady Ankary przeciwko

rządowej polityce islamizacji kraju,

ograniczaniu swobód obywatelskich

i w obronie wolności!