Krytyka burżuazyjnych planów wejścia Polski do strefy euro

Uchwała Krajowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski

XI Plenum KKW krytycznie ocenił plany wejścia Polski do strefy euro i zamiany PLN na €.

Dąbrowa Górnicza, 16 lutego 2013 r.