Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Krytyka burżuazyjnych planów wejścia Polski do strefy euro

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Uchwała Krajowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski

XI Plenum KKW krytycznie ocenił plany wejścia Polski do strefy euro i zamiany PLN na €.

Dąbrowa Górnicza, 16 lutego 2013 r.