Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sprzeciw wobec fałszowania historii przez prawicę

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Uchwała  Krajowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski

KKW wyraża sprzeciw wobec zgłoszonej przez warszawski PiS propozycji kolejnej tury zmiany nazw ulic w stolicy. Apelujemy o organizację akcji protestacyjnych w tej sprawie, proponujemy kampanię informacyjną prezentującą patronów tych ulic oraz wskazującą na koszty, które musieliby ponieść ich mieszkańcy.

Dąbrowa Górnicza, 29 września 2012 r.