Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Poparcie dla Międzynarodowego Dnia Działań

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Uchwała Krajowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski

Wyrazy poparcia dla Międzynarodowego Dnia Działań organizowanego przez Światową Federację Związków Zawodowych

Komunistyczna Partia Polski wyraża pełne poparcie dla Międzynarodowego Dnia Działań organizowanego
3 października przez Światową Federację Związków Zawodowych.

W warunkach obecnego kryzysu i kapitalistycznej globalizacji walka z barbarzyństwem tego systemu staje się coraz ważniejsza. Kapitalizm pozbawia klasę robotniczą nie tylko praw pracowniczych, ale również podstawowych zabezpieczeń społecznych, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, edukacji, a nawet dostępu do żywności i czystej wody.

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z ciągłymi atakami na publiczną oświatę, opiekę zdrowotną oraz prawo do dachu nad głową. Ludziom odmawia nawet podstawowej opieki medycznej, pogarsza się dostęp do edukacji, przede wszystkim w regionach wiejskich i małych miastach. Lokatorzy, których nie stać na płacenie czynszu żądanego przez właścicieli, są eksmitowani ze swoich mieszkań.

Dlatego promujemy hasła Międzynarodowego Dnia Działań i uznajemy go za bardzo użyteczną inicjatywę, wskazującą, że klasowo zorientowane związki zawodowe działają na rzecz zmiany całego systemu społecznego
i gospodarczego w interesie ludzi pracy.

Dąbrowa Górnicza, 29 września 2012 r.