Franciszek Bartoszek

Franciszek Bartoszek (1910–1943) – działacz komunistyczny, członek PPR i GL.

Urodził się 27 października 1910 r. w Pieraniach. W 1937 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas studiów zaangażował się w działalność lewicową. Współpracował ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”.

Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” był organizacją akademicką, ściśle współpracującą z konspiracyjną Komunistyczną Partią Polski.

Bartoszek pracował wówczas w Muzeum Narodowym w Warszawie. W latach 1937–1938 kontynuował studia w Paryżu i Wenecji.

Pod koniec 1939 r. wyjechał do Lwowa, a następnie do Jasła. Jednocześnie, podróżując często do Warszawy, nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Wyzwoleńczej – podziemną organizacją komunistyczną, utworzoną w 1941 r. po agresji Niemiec na ZSRR. Na stałe do Warszawy wrócił w listopadzie 1942 r. Od stycznia 1942 r. należał do komunistycznej PPR.

W maju 1942 r. został zastępcą dowódcy grupy specjalnej im. L. Waryńskiego Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. W marcu 1943 r. został dowódcą grupy specjalnej GL.

Zginął 14 maja 1943 r. podczas akcji zbrojnej na Bank „Społem” w Warszawie. Pośmiertnie został awansowany na podpułkownika i odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: