Wyklęci przez IPN

Lista patronów wyklętych nazw ulic jest na bieżąco aktualizowana, redagowana i uzupełniana.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc przy redakcji i uzupełnianiu informacji. Dane nazw ulic, przeznaczonych do likwidacji na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej, pochodzą z publikacji IPN. Wiele informacji pochodzi z różnych stron internetowych, a także z pl/wikipedia.org.

Funkcjonariusze ipeenowscy poza publikacją swojej listy opisali kłamliwie każdego z dekomunizowanych patronów ulic. Chcemy zadać kłam oszczerstwom i kłamstwom ipeenowskim, które wypaczają prawdę historyczną.


Armia Czerwona

Armia Ludowa

Józef Balcerzak

Stanisław Baran

Sylwester Bartosik

Franciszek Bartoszek

Zygmunt Berling

Tekla Borowiak

Bohaterowie Stalingradu lub Obrońcy Stalingradu

Stanisław Broda

Julian Brun

Marian Buczek

Marcin Chwiałkowski

Józef Ciszewski

Wincenty Danek

Tomasz Dąbal

Dąbrowszczacy

Helena Wolf pseud. „Anka” lub „Dr Anka”

Józef Tkaczow

Teodor Franciszek Duracz

Paweł Dylong

Kościuszkowcy

Stanisław Działek/ Zieliński

Emil Dziedzic

Ryszard Dziopak

Feliks Dziubiński

Mieczysław Ferst (Ferszt)

Franciszek Fiedler

Mieczysław Figuła

Paweł Finder

Małgorzata Fornalska

Bolesław Gidziński

Edward Gierek

Szczepan Gniedziński

Władysław Gomułka

Marian Gotowiec

Kazimierz Grodecki

Piotr Gruszczyński

Józef Guliński

Gwardia Ludowa

Szymon Harnam

Jan Hempel

Władysław Hibner

Franciszek Jakóbczyk

Jan Janus

Brunon Jasieński

Salomon Jaszuński

Stefan Jodłowski

Stanisław Kaczmarek

Giennadij Diaczenko

Bolesław Kieniewicz

Władysław Kniewski

Paweł Komander

Bronisław Koszutski

Aleksander Kowalski

Władysław Kowalski

Helena Kozłowska

Krajowa Rada Narodowa (KRN)

Jan Krasicki

Leon Kruczkowski

Stanisław Kulczyński

Ignacy Kwarta

Alfred Lampe

Oskar Lange

Julian Leszczyński

Ludowe Wojsko Polskie (LWP)

Karol Marks

Stanisław Łangowicz

Juliusz Malewski

Franciszek Zubrzycki, pseud. „Mały Franek”

Julian Marchlewski

Józef Marcik

Jan Nalazek

Wincenty Matuszewski

Zygmunt Modzelewski

Zygmunt Młynarski

Marceli Nowotko

Zula Pacanowska

Stanisław Pestkowski

Franciszek Pieczka

Plan 6-letni

Polska Partia Robotnicza (PPR)

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Stanisław Popławski

Przodownicy Pracy

Wincenty Pstrowski

Adam Rapacki

Roman Ratajczak

Józef Rauer

Rodzina Nalazków

Stanisław Rolbiecki

Michał Rola-Żymierski

Lucjan Rudnicki

Bolesław Rumiński

Henryk Rutkowski

Władysław Rutkowski

Wincenty Rzymowski

Hanka (Hanna) Sawicka

Grzegorz Leopold Seidler

Jan Sławiński

Stanisław Sołdek

Stanisław Sande

Lucjan Szenwald

Wilhelm Szewczyk

Jan Szumiec

Jan Szwaja

Florian Ślusarski

Henryk Świątkowski

Karol Świerczewski

Florian Świerczyna

Michalina Tatarkówna-Majkowska

Józef Tkaczow

Stanisław Trusiewicz

Jan Tyszka

Stanisław Walendowski

Walka Młodych

Adolf Warski

Józef Wasowski

Józef Wassowski

Mieczysław Wągrowski

Maria Wedmanowa

Bronisław Wesołowski

Józef Wieczorek

Józef Wieczorkiewicz

Aleksander Zawadzki

Jerzy Ziętek

Związek Walki Młodych (ZWM)

Kiejstut Żemajtis

Michał Żymierski

1 Armia Wojska Polskiego (1. AWP)

2 Armia Wojska Polskiego (2. AWP)

1 Batalion Platerówek

1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki

1 Korpus Pancerny

9 maja (1945 r.)

22 lipca (1944 r.)

10-lecia/15-lecia/20-lecia/25-lecia/30-lecia/35-lecia/40-lecia Polski Ludowej lub X-lecia/XV-lecia/XX-lecia/XXV-lecia/XXX-lecia/XXXV-lecia PRL