Wyklęci przez IPN

Lista patronów wyklętych nazw ulic jest na bieżąco aktualizowana, redagowana i uzupełniana. Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc przy redakcji i uzupełnianiu informacji. Dane nazw ulic, przeznaczonych do likwidacji na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej, pochodzą z publikacji IPN. Wiele informacji pochodzi z różnych stron internetowych, a także z pl/wikipedia.org.


 1. Armia Czerwona

 2. Armia Ludowa

 3. Józef Balcerzak

 4. Stanisław Baran

 5. Sylwester Bartosik

 6. Franciszek Bartoszek

 7. Zygmunt Berling

 8. Tekla Borowiak

 9. Bohaterowie Stalingradu lub Obrońcy Stalingradu

 10. Stanisław Broda

 11. Julian Brun

 12. Marian Buczek

 13. Marcin Chwiałkowski

 14. Józef Ciszewski

 15. Wincenty Danek

 16. Tomasz Dąbal

 17. Dąbrowszczacy

 18. Helena Wolf pseud. „Anka” lub „Dr Anka”

 19. Józef Tkaczow

 20. Teodor Franciszek Duracz

 21. Paweł Dylong

 22. Kościuszkowcy

 23. Stanisław Działek/ Zieliński

 24. Emil Dziedzic

 25. Ryszard Dziopak

 26. Feliks Dziubiński

 27. Mieczysław Ferst (Ferszt)

 28. Franciszek Fiedler

 29. Mieczysław Figuła

 30. Paweł Finder

 31. Małgorzata Fornalska

 32. Bolesław Gidziński

 33. Edward Gierek

 34. Szczepan Gniedziński

 35. Władysław Gomułka

 36. Marian Gotowiec

 37. Kazimierz Grodecki

 38. Piotr Gruszczyński

 39. Józef Guliński

 40. Gwardia Ludowa

 41. Szymon Harnam

 42. Jan Hempel

 43. Władysław Hibner

 44. Franciszek Jakóbczyk

 45. Jan Janus

 46. Brunon Jasieński

 47. Salomon Jaszuński

 48. Stefan Jodłowski

 49. Stanisław Kaczmarek

 50. Giennadij Diaczenko

 51. Bolesław Kieniewicz

 52. Władysław Kniewski

 53. Paweł Komander

 54. Bronisław Koszutski

 55. Aleksander Kowalski

 56. Władysław Kowalski

 57. Helena Kozłowska

 58. Krajowa Rada Narodowa (KRN)

 59. Jan Krasicki

 60. Leon Kruczkowski

 61. Stanisław Kulczyński

 62. Ignacy Kwarta

 63. Alfred Lampe

 64. Oskar Lange

 65. Julian Leszczyński

 66. Ludowe Wojsko Polskie (LWP)

 67. Karol Marks

 68. Stanisław Łangowicz

 69. Juliusz Malewski

 70. Franciszek Zubrzycki, pseud. „Mały Franek”

 71. Julian Marchlewski

 72. Józef Marcik

 73. Jan Nalazek

 74. Wincenty Matuszewski

 75. Zygmunt Modzelewski

 76. Zygmunt Młynarski

 77. Marceli Nowotko

 78. Zula Pacanowska

 79. Stanisław Pestkowski

 80. Franciszek Pieczka

 81. Plan 6-letni

 82. Polska Partia Robotnicza (PPR)

 83. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

 84. Stanisław Popławski

 85. Przodownicy Pracy

 86. Wincenty Pstrowski

 87. Adam Rapacki

 88. Roman Ratajczak

 89. Józef Rauer

 90. Rodzina Nalazków

 91. Stanisław Rolbiecki

 92. Michał Rola-Żymierski

 93. Lucjan Rudnicki

 94. Bolesław Rumiński

 95. Henryk Rutkowski

 96. Władysław Rutkowski

 97. Wincenty Rzymowski

 98. Hanka (Hanna) Sawicka

 99. Grzegorz Leopold Seidler

 100. Jan Sławiński

 101. Stanisław Sołdek

 102. Stanisław Sande

 103. Lucjan Szenwald

 104. Wilhelm Szewczyk

 105. Jan Szumiec

 106. Jan Szwaja

 107. Florian Ślusarski

 108. Henryk Świątkowski

 109. Karol Świerczewski

 110. Florian Świerczyna

 111. Michalina Tatarkówna-Majkowska

 112. Józef Tkaczow

 113. Stanisław Trusiewicz

 114. Jan Tyszka

 115. Stanisław Walendowski

 116. Walka Młodych

 117. Adolf Warski

 118. Józef Wasowski

 119. Józef Wassowski

 120. Mieczysław Wągrowski

 121. Maria Wedmanowa

 122. Bronisław Wesołowski

 123. Józef Wieczorek

 124. Józef Wieczorkiewicz

 125. Aleksander Zawadzki

 126. Jerzy Ziętek

 127. Związek Walki Młodych (ZWM)

 128. Kiejstut Żemajtis

 129. Michał Żymierski

 130. 1 Armia Wojska Polskiego (1. AWP)

 131. 2 Armia Wojska Polskiego (2. AWP)

 132. 1 Batalion Platerówek

 133. 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki

 134. 1 Korpus Pancerny

 135. 9 maja (1945 r.)

 136. 22 lipca (1944 r.)

 137. 10-lecia/15-lecia/20-lecia/25-lecia/30-lecia/35-lecia/40-lecia Polski Ludowej lub X-lecia/XV-lecia/XX-lecia/XXV-lecia/XXX-lecia/XXXV-lecia PRL