Czy inny świat jest możliwy?

Panuje powszechne przekonanie, że system kapitalistyczny jest nienaruszalny. Tymczasem istniej żywy przykład na to, że wyłom z kapitalistycznej gospodarki nie tylko jest możliwy, ale daje też znakomite rezultaty. Oto przykład osiągnięć Wenezueli, która podąża drogą socjalistycznych przeobrażeń: 1)      w 2005 roku dzięki powszechnemu dostępowi do edukacji wyeliminowano analfabetyzm, który jest jedną z plag krajów Ameryki…