8 marca Życzymy świata wolnego od wyzysku

W Międzynarodowym Dniu Kobiet wszystkim kobietom życzymy świata wolnego od wyzysku, w którym każdy będzie miał prawo do godnego życia, do równych i godnych płac. Życzymy świata, w którym każdy będzie miał dostęp do usług publicznych i samorządności w miejscu pracy.

Walka nie może kończyć się na osiągnięciu równości płac i zakazu dyskryminacji ze względu na płeć.

Życzymy także obalenia reakcyjnej, patriarchalnej wizji świata, w którym kobieta liczy się jedynie jako matka prowadząca dom.

Pozdrawiamy wszystkie kobiety biorące udział w protestach i organizujące się w walce o swoje prawa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony aby przypominać o konieczności takiej walki.

Życzenia KPP dla wszystkich kobiet w walce z wyzyskiem

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim towarzyszkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy także wytrwałości i sukcesów w walce z kapitalistycznym wyzyskiem i opartymi na stereotypach ograniczeniami w życiu społecznym.


Ustanowione w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną święto jest dniem walki o równouprawnienie, prawa socjalne, bezpieczeństwo pracy oraz wyzwolenie społeczne kobiet. Przypomina o wyzysku pracujących kobiet, nierówności ich traktowania, a także opresji ze strony sił konserwatywnych, narzucających kobietom tradycyjne role społeczne. Dziś ponad 100 lat od ustanowienia święta postulaty jakie się z nim wiążą są wciąż aktualne.