Rozdział X: Zmiany w statucie, likwidacja Partii

Art. 58. 1. Do dokonywania zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy Partii, uprawniony jest Zjazd.

  1. Zjazd dokonuje zmian w Statucie większością co najmniej 2/3 głosów obecnych delegatów.

Art. 59. 1. Zjazd może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Partii lub połączeniu jej z innymi partiami większością 2/3 głosów obecnych delegatów.

  1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Partii Zjazd wyznacza likwidatorów (likwidatora) oraz określa cel, na który ma zostać przeznaczony majątek pozostały po likwidacji Partii.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: