Rozdział V: Struktura organizacyjna Partii

Art. 19. 1. Struktura organizacyjna Partii zbudowana jest według zasady terytorialnej.

  1. Przynależność członka do organizacji terenowej ustala się według jego miejsca zamieszkania, długotrwałego pobytu lub wykonywania określonego rodzaju działalności.

Art. 20. 1. Organizacjami terenowymi Partii są:

1) Organizacje Okręgowe,

2) Organizacje Rejonowe,

3) Koła.

Art. 21. 1. Teren działania Partii dzieli się na okręgi. Sposób podziału na okręgi i ich ilość ustala Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy w zależności od potrzeb organizacyjnych i po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Okręgi znosi Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy.

  1. Sposób podziału na rejony i ich ilość ustalają właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze w zależności od potrzeb organizacyjnych po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Rejony znoszą właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczowyborcze lub okręgowe komitety wykonawcze.
  2. Koło Partii tworzą co najmniej trzy osoby. Koła powoływane są przez właściwe terenowo Okręgowe lub Rejonowe Komitety Wykonawcze. Koła znoszone są przez właściwe terenowo Okręgowe Komitety Wykonawcze.
  3. W uzasadnionych względami organizacyjnymi przypadkach właściwe terenowo Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze mogą odstąpić od podziału okręgu na rejony przyznając Kołom poszczególne uprawnienia Organizacji Rejonowych.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: