Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie

Adres: Plac Wileński, Warszawa
Rok powstania: 1945

Rzeźba na cokole przedstawiała grupę trzech żołnierzy radzieckich w akcji bojowej, zwróconych w kierunku zachodnim: Dwaj z nich asekurują znajdującego się pomiędzy nimi kolegę, wychylonego w głębokim zamachu do rzutu granatem. Z dynamiką grupy rzeźbiarskiej na cokole skontrastowano statyczność rzeźb w dolnej partii monumentu. Przedstawiają one czterech żołnierzy, dwóch polskich i dwóch radzieckich, ustawionych po przekątnej na czterech niskich cokołach narożnych. Cała czwórka, z pochylonymi głowami, pełni symboliczną, wieczną wartę. Sposób przedstawienia żołnierzy sprawił, że monument jest żartobliwie nazywany przez mieszkańców stolicy pomnikiem „czterech śpiących”.

Na cokole znajdowały się jednobrzmiące napisy w językach polskim (od strony południowej) i rosyjskim (od strony północnej) o treści: „Chwała bohaterom Armii Radzieckiej Towarzyszom broni, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość narodu polskiego, pomnik ten wznieśli mieszkańcy Warszawy 1945 r.”

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: