Pomnik Bezimiennego Żołnierza w Mielcu

Adres: Sandomierska 14, Mielec
Rok powstania: 1953

Nieistniejący pomnik znajdujący się do listopada 2015 roku przy ul. Stefana Sękowskiego w Mielcu, w województwie podkarpackim.

Pomnik odsłonięto 7 listopada 1963 roku z inicjatywy Komitetu Powiatowego PZPR przed ówczesnym gmachem Domu Partii (obecnie siedziba Starostwa Powiatowego). Pomnik przedstawiał postać żołnierza Armii Radzieckiej podtrzymującego lewą ręką dziecko, a w prawej dzierżącego miecz. Został wykonany na wzór pomnika w Berlinie przez kamieniarza Gucwę. Postać żołnierza Armii Radzieckiej z dzieckiem na lewym ręku i z mieczem w prawym, jest wykonana z pińczowskiego kamienia. Pomnik odsłonięto 7 listopada 1963 r. z inicjatywy Komitetu Powiatowego PZPR. Pierwotnie na pomniku umieszczono napis: Chwała bohaterskiej Armii Radzieckiej – wyzwolicielce narodów. W XXXVI rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 7 XI 1963 r. W czasie PRL odbywały się tu uroczystości związane z rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem (9 maja) oraz rocznicami rewolucji październikowej.

Tablica na cokole pomnika głosiła: POMNIK BEZIMIENNEGO ŻOŁNIERZA DLA UPAMIĘTNIENIA ŻOŁNIERZY RADZIECKICH I POLSKICH POLEGŁYCH W CZASIE WYZWALANIA ZIEMI MIELECKIEJ SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W OKRESIE OD SIERPNIA 1944 R. DO STYCZNIA 1945 R.

Ciekawostką jest, że pomnik wdzięczności dla żołnierzy radzieckich w Berlinie jest niemal identyczny jak ten w Mielcu. Pomnik ten wraz z kompleksem 16 monumentalnych bloków kamiennych i płaskorzeźb przedstawiających żołnierzy radzieckich w walce z hitlerowcami opatrzonych cytatami Stalina stoi do dziś w Treptower Park w Berlinie. Berliński monument wykonany jest z brązu, ma 13 metrów wysokości i waży 70 ton. razem z kamiennym postumentem i cokołem ma 30 metrów wysokości, a wewnątrz cokołu znajduje się mauzoleum. Ponadto w kompleksie tym znajdują się trzy wysokie statuy pod wspólnym tytułem „Matka Ojczyzna”. Pomniki tego typu można było spotkać także podróżując m.in. po Ukrainie. Upamiętniają one tam tzw. „wojnę ojczyźnianą” z lat 1941-45. Natomiast Mielec ze swoim pomnikiem wdzięczności jest chyba jedynym takim miejscem w Polsce.

Po kontrrewolucji w Polsce o przeniesienie pomnika na cmentarz żołnierzy sowieckich apelował między innymi dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu – Jerzy Skrzypczak. We wrześniu 2015 roku Rada Powiatu Mieleckiego zdecydowała o zdemontowaniu pomnika i jego ewentualnym przeniesieniu podejmując rozmowy w tej sprawie z Fundacją Minionej Epoki prowadzącą Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Pomnik zdemontowano 27/28 listopada 2015 roku. Wcześniej o planowanym demontażu pomnika uprzedzono między innymi konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce. Starosta mielecki Zbigniew Tymuła po demontażu pomnika ujawnił iż zostanie on przeniesiony do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, mimo to demontaż pomnika wywołał reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, które złóżyło na ręce ambasador RP w Moskwie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oficjalny protest i zażądało wyjaśnień w sprawie demontażu pomnika.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: