Pomnik Armii Ludowej i Partyzantów Radzieckich w Rząbcu

Adres: Rząbiec 74, Rząbiec

W 1952 w Rząbcu zbudowano pomnik upamiętniający poległych jeńców, na którym umieszczono napis: „W tych lasach 8 IX 1944 roku oddziały Armii Ludowej i partyzantów radzieckich zostały podstępnie napadnięte przez wysługujących się hitlerowskiemu okupantowi zbirów NSZ-kich »Bohuna«. Cześć i sława 74 bohaterom poległym w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne ludu polskiego w 10. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej”.

W styczniu 2014 pomnik został zdewastowany. Lokalne władze usunęły zniszczenia monumentu. W nocy z 11 na 12 września 2016 pomnik zdewastowano po raz kolejny. Troje sprawców zniszczenia pomnika zostało uniewinnionych przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie.

W marcu 2018 roku dotychczasowe tablice zastąpiono nową inskrypcją, na której widniał napis: „Pamięć nie umiera. Zabiła ich nienawiść. Pamięci 74 partyzantów-jeńców rozstrzelanych 8 września 1944 r. Pokój ich duszy”. W kwietniu 2018 pomnik został zdemontowany przez jego dotychczasowych opiekunów.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: