Kontakt

Komunistyczna Partia Polski

adres Partii do korespondencji:

Komunistyczna Partia Polski, skr. poczt. 154, 41-300 Dąbrowa Górnicza

konto bankowe Partii:

09 2530 0008 2009 1065 0453 0001

Chcesz do nas dołączyć?

1. Zapoznaj się z Programem i Statutem Partii.

2. Zaakceptuj ich treść.

3. Pobierz deklarację członkowską, klikając TUTAJ.

4. Wydrukuj ją i wypełnij wymagane dane.

5. Dołącz do niej dwa zdjęcia w formacie 45×35 mm (jak do dowodu osobistego).

6. Wyślij Deklarację Członkowską wraz z zdjęciami na adres Partii.

7. Oczekuj na kontakt z najbliższej terytorialnie komórki partyjnej.

8. Po nawiązaniu kontaktu działasz w Partii jako sympatyk przez 6 miesięcy.

9. W tym okresie powinieneś otrzymać pozytywną rekomendację działacza Partii.

10. Po tym okresie, mając pozytywną rekomendację, zostajesz przyjęty do Partii.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o partiach politycznych członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat.

Komunistyczna Partia Polski zarejestrowała swoją działalność 9 października 2002 roku. I Zjazd Partii miał miejsce 14 grudnia 2002 roku.

Bezpośredni kontakt mailowy: cpofpoland@gmail.com

 FORMULARZ KONTAKTOWY