Rok 1941

26 lutego 1941 r. – Zlikwidowano getto żydowskie w Górze Kalwarii.

3 marca 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Krakowie.

4 marca 1941 r. – Na anektowanych do Trzeciej Rzeszy ziemiach polskich wprowadzono volkslistę.

11 marca 1941 r. – W odwecie za zabicie przez Związek Walki Zbrojnej kolaboranta Igo Sym (7 marca) Niemcy rozstrzelali w Palmirach 21 więźniów Pawiaka.

24 marca 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Lublinie.

3 kwietnia 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Radomiu.

5 kwietnia 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Kielcach.

6 kwietnia – 1 czerwca 1941 r. – Atak Trzeciej Rzeszy na Jugosławię i Grecję.

9 kwietnia 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Częstochowie.

1 maja 1941 r. – Na Stadionie Miejskim w Poznaniu Niemcy utworzyli obóz pracy dla Żydów.

12 czerwca 1941 r. – Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka w Palmirach.

22 czerwca 1941 r. – Operacja „Barbarossa”, atak Trzeciej Rzeszy na ZSRR. NKWD rozpoczęło operację ewakuacji więzień w Łucku, Dubnie, Oszmianie, w Sądowej Wiszni, Berezweczu, Borysowa, Wilejce, Stryju, Brzeżanach czy Dobromilu.

27 czerwca 1941 r. – Niemcy spalili Wielką Synagogę w Białymstoku wraz z uwięzionymi w niej Żydami (ok. 2000 osób).

30 czerwca 1941 r. – Ukraińscy nacjonaliści przy wsparciu Wehrmachtu ogłosili tzw. „Akt Odnowienia Państwa Ukraińskiego” i sformowali rząd kolaboracyjny Jarosława Stećki.

30 czerwca – 25 lipca 1941 r. – Pogrom Żydów lwowskich.

4 lipca 1941 r. – Niemcy rozstrzelali we Lwowie grupę 25 polskich profesorów, wśród których znalazł się Tadeusz Boy-Żeleński.

13 lipca 1941 r. – Narodowo-wyzwoleńcze powstanie antyhitlerowskie i antyfaszystowskie w Czarnogórze.

21 lipca 1941 r. – Narodowo-wyzwoleńcze powstanie antyfaszystowskie na Słowenii.

27 lipca 1941 r. – Narodowo-wyzwoleńcze powstanie antyfaszystowskie w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie.

14 sierpnia 1941 r. – Układ Sikorski-Majski. Normalizacja stosunków polsko-radzieckich. Powstanie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem generała Władysława Andersa.

14-15 sierpnia 1941 r. – Mord w Czarnym Lesie (koło Stanisławowa). Niemcy rozstrzelali 250.000 przedstawicieli polskiej inteligencji.

22 sierpnia 1941 r. – W Krakowie powstał konspiracyjny Teatr Rapsodyczny.

3 września 1941 r. – Po raz pierwszy Niemcy dokonali masowej egzekucji w Auschwitz z użyciem Cyklonu B.

25 września 1941 r. – Niemcy rozstrzelali 575 Żydów w Jaszunach koło Wilna.

6 października 1941 r. – Niemcy rozstrzelali w Klecku na Białorusi około 4000 Żydów. Początek bitwy o Moskwę.

11 października 1941 r. – Narodowo-wyzwoleńcze powstanie antyfaszystowskie w Macedonii.

21-27 listopada 1941 r. – Pierwsze strategicznie ważne zwycięstwo Armii Czerwonej nad hitlerowcami pod Rostowem.

23 listopada 1941 r. – W odwecie za wysłanie anonimu z groźbami do władz niemieckich spędzono na plac przed kościołem na poznańskich Krzesinach wszystkich mieszkańców z Krzesin, Krzesinek i Szczepankowa, gdzie ich ciężko pobito.

5 grudnia 1941 r. – Początek kontrofensywy radzieckiej.

7 grudnia 1941 r. – Atak Japończyków na amerykańską bazę wojskową na Pearl Harbor. Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny (na początku w Azji południowo-wschodniej i na Pacyfiku oraz wysyłając sprzęt wojskowy i oddziały do Wielkiej Brytanii i do ZSRR).

8 grudnia 1941 r. – Niemcy utworzyli obóz zagłady w Kulmhof w Chełmie nad Nerem.

16 grudnia 1941 r. – Powstało getto żydowskie w Brześciu nad Bugiem.

18 grudnia 1941 r. – Gestapo aresztowało 456 żołnierzy Inspektoratu Katowickiego ZWZ (trzech zabito podczas akcji, większość zginęła później w obozach i w czasie egzekucji).

27-28 grudnia 1941 r. – Została zrzucona do Polski na spadochronach Grupa Inicjatywna komunistów (Paweł Finder, Marceli Nowotko i inni).

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: