Rok 1939

6 lutego 1939 r. – Upadek republikańskiej Katalonii.

2 kwietnia 1939 r. – Samobójstwo Walerego Sławka, rozgoryczonego polityką Ignacego Mościckiego i Edwarda Rydz-Śmigłego, która prowadziła przeobrażenie Polski w państwo totalitarne.

Od jesieni 1939 r. do marca 1942 r. – Zawiązała się konspiracyjna organizacja z inicjatywy komunistów i radykalnych ludowców w Generalnym Gubernatorstwie znana jako Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie „Młot i Sierp” lub jako Centralny Komitet Rad Robotniczych i Chłopskich Polski. Organizacja została rozbita przez gestapo, 23 czerwca 1941 r. aresztowało Stanisława Zająca i Stefana Jędrę, a 8 lipca 1941 r. przewodniczącego KC Juliana Wieczorka. Większość „młotowców” zasiliła PPR.

31 sierpnia – Prowokacja gliwicka (Niemcy sfingowali napad na radiostację gliwicką dając pretekst do wojny).

1 września 1939 r. – Hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę.

1-7 września 1939 r. – Obrona Westerplatte.

2-13 września 1939 r. – Kosynierzy Gdyńscy (lub Czerwoni Kosynierzy) bronili Gdyni i na Kępie Oksywskiej.

6 września 1939 r. – Powstała Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy.

7-10 września 1939 r. – Obrona Wizny, która przeszła do historii jako „Polskie Termopile”.

9-18 września 1939 r. – Bitwa nad Bzurą.

12 września 1939 r. – Hitlerowska konferencja w Jełowej, na której zapadły pierwsze decyzje w sprawie podbitych ziem polskich i w sprawie kwestii ukraińskiej.

26 września 1939 r. – Szarża polskiej kawalerii na niemiecką piechotę pod Morańcami.

27 września 1939 r. – Na rozkaz dowódcy obrony Warszawy generała Juliusza Rómmla została powołana polska organizacja konspiracyjna „Służba Zwycięstwu Polski”, której dowódcą został generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. 13 listopada 1939 r. została zastąpiona przez Związek Walki Zbrojnej na rozkaz generała Władysława Sikorskiego.

27 września 1939 r. – 1 lipca 1945 r. – Istniały tajne struktury państwa polskiego podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Najważniejszym zadaniem pionu cywilnego było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych oraz zapewnienie funkcjonowania państwu i ewentualne przygotowanie do przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych, a pionu wojskowego –  rozbudowa militarna, która miała dać Polakom możliwość walki o suwerenność i niepodległość kraju po zakończeniu wojny. Pion wojskowy był także łącznikiem między okupowaną Polską a Rządem na uchodźstwie, chronił pion cywilny i zapewniał bezpieczeństwo jego pracownikom.

28 września 1939 r. – Kapitulacja Warszawy.

29 września 1939 r. – Kapitulacja Twierdzy Modlin.

10 października 1939 r. – Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję Polaków w bydgoskiej „Dolinie Śmierci”.

16 października 1939 r. – Niemcy rozstrzelali 47 polskich księży w Lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim.

20 października 1939 r. – Niemcy zamordowali w Kostrzynie 27 wytypowanych wcześniej mieszkańców.

21 października 1939 r. – Niemcy dokonali egzekucji zakładników w Lesznie, Śremie, Osiecznej, Włoszakowicach, Gostyniu, Krobi i Poniecuku.

28 października 1939 r. – Niemcy zabijają 130 Polaków w podtoruńskiej Barbarce.

6 listopada 1939 r. – Rozpoczęła się hitlerowska „Sonderaktion Krakau” skierowana przeciwko inteligencji krakowskiej.

9-11 listopada 1939 r. – Aresztowano 120 osób w ramach tzw. „Zweite Sonderaktion Krakau” w Krakowie. Rozpoczęła się akcja pacyfikacyjna elity intelektualnej w Lublinie i Łodzi. W Warszawie powstała Tajna Armia Polska. 11 listopada hitlerowcy aresztowali profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

17 grudnia 1939 r. – Powstała kolaboracyjna policja polska Generalnego Gubernatorstwa, zwana policją granatową.

18 grudnia 1939 r. – Niemcy rozstrzelali w Bochni 51 Polaków.

23 grudnia 1939 r. – Niemcy rozstrzelali w Lublinie 10 przedstawicieli miejscowej inteligencji i duchowieństwa.

24-25 grudnia 1939 r. – Niemcy spalili synagogę w Siedlcach i Nową Synagogę w Częstochowie.

26-27 grudnia 1939 r. – Niemcy zamordowali 107 Polaków w Wawrze pod Warszawą.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: