Rok 1848

21 lutego 1848 r. – wydanie „Manifestu Partii Komunistycznej” przez Związek Komunistów w Londynie.

22 lutego 1848 r. – Początek rewolucji, znanej jako Wiosna Ludów.

22-24 lutego 1848 r. – Walki uliczne na ulicach Paryża. Ludwik Filip I abdykował, a władzę przejął ludowy Rząd Tymczasowy, który ogłosił Francję republiką. Nowe władze ograniczyły czas pracy i utworzyły specjalną Komisję Luksemburską, która miała czuwać nad poprawą bytu najbiedniejszych obywateli. Zniesiono cenzurę, pozwolono na organizowanie zgromadzeń, wprowadzono powszechne prawo wyborcze i zagwarantowano swobody polityczne.

27 lutego 1848 r. – Zamieszki w Wielkim Księstwie Badenii.

12 marca 1848 r. – Zamieszki na ulicach w Wiedniu w efekcie których cesarz Ferdynand I zdymisjonował kanclerza Klemensa Metternicha, obiecał uchwalić konstytucję i zgodził się na utworzenie gwardii narodowej.

11-12 marca 1848 r. – Trwały prace w Heidelbergu nad utworzeniem ogólnoniemieckiego parlamentu.

15 marca 1848 r. – Początek powstania narodowowyzwoleńczego na Węgrzech. Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd, na którego czele stanął Lajos Kossuth.

18-19 marca 1848 r. – Demonstracje i walki uliczne na ulicach Berlina, początek tzw. rewolucji marcowej, w której udział wziął Gustaw Leński. W tym samym czasie wybuchają też powstania ludowe w Mediolanie, Wenecji, Rzymie i w Piemoncie.

20 marca 1848 r. – lud berliński oswobadza z kajdan wielu więźniów z Moabitu, m.in. Ludwika Mierosławskiego i Karola Libelta.

20 marca 1848 r. – Proklamowanie niepodległości Poznańskiego. Początek powstania wielkopolskiego, w którym udział wzięło ok. 8.000 chłopów przeciwko wyzyskowi szlachty i za wolną Polskę.

11 kwietnia 1848 r. – szlachta wielkopolska podpisała z Prusakami ugodę w Jarosławcu. Rezygnując z niepodległości, szlachta rozwiązała większość oddziałów kosynierów.

11 kwietnia 1848 r. – Sejm węgierski uchwalił konstytucję dla Węgier.

29 kwietnia 1848 r. – klęska kosynierów polskich pod dowództwem majora Floriana Dąbrowskiego w Książu. Kiedy powstańcy składali broń, wtedy z dołu padł strzał i Prusacy wpadli w szał, strzelając do wszystkich.

30 kwietnia 1848 r. – Jedno z dwóch największych zwycięstw polskich kosynierów, dowodzonych przez generała Ludwika Mierosławskiego, w starciu z wojskami pruskimi pod Miłosławem.

2 maja 1848 r. – Wskutek zwycięstwa pod Miłosławem powstańcy opanowali Wrześnię, ale wkrótce musieli zagrodzić przemarsz wojsk pruskich pod Sokołowem. W bitwie zasłynęli się Ludwik Oborski i major Jabłkowski, którzy sformowali z kosynierów czworoboki i skutecznie odparli pruską szarżę. Starcie pod Sokołowem było najkrwawszym w dziejach powstania wielkopolskiego, ale zmotywowało powstańców do zorganizowania ruchu partyzanckiego w rejonie.

18 maja 1848 r. – Parlament, zwany frankfurckim, rozpoczął swoje obrady we Frankfurcie nad Menem.

23 czerwca 1848 r. – Wybuch powstania proletariatu francuskiego, znane jako „dni czerwcowe”, które zostało krwawo stłumione przez wojsko i policję.

24 listopada 1848 r. – papież Pius X opuścił Rzym i udał się na wygnanie do Gaety na terytorium Królestwa Obojga Sycylii.

10 grudnia 1848 r. – Wybory prezydenckie wygrał Ludwik Bonaparte.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: