Lata 1864-1870

28 września 1864 r. – Założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników na konferencji delegatów robotniczych kilku krajów europejskich, odbytej w Londynie w Sali św. Marcina. Konferencja miała na celu zwalczanie konkurencji wzajemnej między robotnikami i wyrażenie sympatii dla Polaków w ich walce narodowo-wyzwoleńczej. W skład Rady Generalnej wszedł Karol Marks, jako lider Pierwszej Międzynarodówki. Międzynarodówka ta prowadziła walkę o całkowite zniesienie wyzysku kapitalistycznego i obalenie ustroju burżuazyjnego. Popierała też walkę Polaków o niepodległość. Wokół jej programu zgrupowały się liczne sekcje Międzynarodówki w Anglii, Francji, Belgii, Szwajcarii czy w Niemczech. W lutym 1876 r. Międzynarodówka została rozwiązana na skutek rozłamu w szeregach w związku z działalnością Bakunina i jego frakcji.

18 grudnia 1865 r. – Kongres USA uchwalił 13. poprawkę do Konstytucji, która znosiła niewolnictwo i roboty przymusowe (ta poprawka nie zmieniła jednak sytuacji ekonomicznej robotników, o czym świadczyły wiele lat później dramatyczne wydarzenia z chicagowskiego Haymarket).

17 maja 1866 r. – Urodził się Julian Marchlewski, działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego, współzałożyciel Związku Robotników Polskich i SDKPiL, działacz lewego skrzydła Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, jeden z przywódców Związku Spartakusa, współtwórca Kominternu, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, a także redaktor prasy socjalistycznej, wydawca i publicysta.

20 kwietnia 1868 r. – Urodził się Adolf Jerzy Warszawski (Adolf Warski), działacz robotniczy, socjalistyczny i komunistyczny, dziennikarz i publicysta, poseł na Sejm I kadencji w II Rzeczypospolitej. Był członkiem Pierwszego Proletariatu oraz współzałożyciel Związku Robotników Polskich i SDKPiL. Represjonowany i prześladowany przez zaborców. Redaktor pism „Robotnik”, Czerwony Sztandar” i „Sprawa Robotnicza”. W latach 1905-1907 brał udział  w rewolucji rosyjskiej. Współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski i członek jej Komitetu Centralnego i Biura Politycznego. Należał do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Podczas pobytu w Moskwie w latach 30. pracował w Instytucie Marksa-Engelsa-Lenina.

9 lipca 1868 r. – Kongres USA wprowadził 14. poprawkę do Konstytucji prawa gwarantowane i korzyści, jakie wynikają z obywatelstwa (Czarnoskórzy Amerykanie i kobiety wciąż jeszcze jednak nie mogli w pełni korzystać ze swoich praw).

22 kwietnia 1870 r. – Urodził się Włodzimierz Lenin, organizator i przywódca WKP(b) i Międzynarodówki Komunistycznej, przywódca Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej i twórca pierwszego w świecie państwa robotniczo-chłopskiego, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: