Lata 1814-1829

1 października 1814 r. – 9 czerwca 1815 r. – Obrady Kongresu Wiedeńskiego („tańczącego kongresu”), który w kwestii polskiej utworzył Wielkie Księstwo Poznańskie pod pruskim zaborem, Królestwo Polskie – pod rosyjskim zaborem i teoretycznie niezależną Rzeczpospolitą Krakowską. Władcy Europy zawarli Święte Przymierze, które za cel miało obronę legitymizmu a także wspólną walkę z liberalizmem oraz ruchami rewolucyjnymi.

18 czerwca 1815 r. – Ostateczna klęska Napoleona Bonaparte pod Waterloo.

5 maja 1818 r. – Urodził się Karol Marks, twórca socjalizmu naukowego.

28 listopada 1820 r. – Urodził się Fryderyk Engels, współtwórca socjalizmu naukowego, najbliższy przyjaciel i współtowarzysz Karola Marksa.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: