Lata 1787-1793

17 września 1787 r. – Weszła w życie Konstytucja USA, przygotowana przez Jamesa Madisona z Wirginii.

14 lipca 1789 r. – Zdobycie Bastylii przez paryskich mieszczan. Symboliczny początek rewolucji francuskiej.

26 sierpnia 1789 r. – Konstytuanta francuska uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.

3 maja 1791 r. – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

1 czerwca 1793 r. – Aresztowanie żyrondystów i przejęcie władzy przez jakobinów. Początek rewolucyjnej dyktatury celem ustanowienia republiki ludowej.

24 czerwca 1793 r. – Konwent Narodowy Francji uchwalił opracowaną przez klub polityczny  jakobinów jedną z najbardziej postępowych konstytucji burżuazyjnych w ówczesnej Europie.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: