29.12.2017: PCP w obronie KPP

Portugalska Partia Komunistyczna potępia prześladowcze działania polskich władz przeciwko Komunistycznej Partii Polski

W związku ze wznowieniem procesu prowadzonego przez władze polskie przeciwko Komunistycznej Partii Polski i jej bojownikom pod zarzutem promowania ideologii komunistycznej, Portugalska Partia Komunistyczna wyraża najwyższe potępienie i żądanie zakończenia działań prześladowczych i antydemokratycznych.

Działania te wpisują są w próbę reakcyjnego fałszowania historii, w sposób okrutny i niedopuszczalny dążącą do zrównania faszyzmu i komunizmu, zbagatelizowania zbrodni nazistowsko-faszystowskich i odpowiedzialności wielkich kapitalistycznych mocarstw – które utorowały drogę hordom Hitlera i wybuchowi II wojny światowej – i wymazaniu wkładu komunistów, Związku Radzieckiego i systemu socjalistycznego w klęskę hitlerowsko-faszystowskich projektów oraz głównych osiągnięć demokratycznych i postępowych w XX wieku.

PCP nie może nie wskazać znaczenia rosnących praktyk i koncepcji antydemokratycznych obecnych nie tylko w kilku krajach UE, ale także alarmująco manifestujących się w ramach samych instytucji UE.

Portugalska Partia Komunistyczna podjęła inicjatywę wyrażenia za pośrednictwem swoich posłów w Parlamencie Europejskim potępienia represyjnych środków i aktów politycznych prześladowań przeprowadzonych przez polskie władze przeciwko komunistom, antyfaszystom i innym demokratom w Polsce, mając na uwadze, że takie środki i akty mają miejsce gdy w Polsce rośnie rasizm i ksenofobia, symbole antyfaszystowskiej walki i zwycięstwa nad nazistowskim faszyzmem są niszczone, a prawa demokratyczne, polityczne, społeczne i gospodarcze są atakowane.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: