KPP popiera wrześniowy strajk generalny związków zawodowych

Wszyscy na strajk generalny!

Komunistyczna Partia Polski popiera strajk generalny organizowany w dniach 11-14 września przez wszystkie centrale związków zawodowych. Wzywa również wszystkich swoich członków i sympatyków do aktywnego uczestnictwa w protestach i demonstracjach pracowniczych.

Obecna sytuacja, w której prawa pracownicze są codziennie atakowane przez władze, wymaga radykalnej odpowiedzi świata pracy. Pracownikom odebrano jedną z największych zdobyczy – ośmiogodzinny dzień pracy. Pod pozorem walki z kryzysem uelastyczniono formę rozliczania czasu pracy dając kapitalistom przyzwolenie na niewypłacanie pieniędzy za nadgodziny oraz zaleganie z wypłatą pensji. Praca etatowa coraz częściej zastępowana jest tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, pozbawiającymi pracowników nawet najbardziej podstawowych praw i zabezpieczeń. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia to także przejaw narastającego wyzysku pracowników. W warunkach rosnącego bezrobocia, ci, którzy pracują, zmuszani są do coraz dłuższej pracy, dla pozostałych jej brakuje.

Prawo do strajku i zrzeszania się w związkach zawodowych istnieje dziś jedynie na papierze. Za pomocą biurokratycznych procedur utrudniono przeprowadzanie legalnych strajków. Trwa również wymierzona w związki zawodowe kampania oszczerstw i pomówień oraz oskarżeń o nadmierne „przywileje”.

Pod pozorem walki z kryzysem władze prowadzą politykę, która zwiększając dysproporcje dochodowe i majątkowe, jeszcze bardziej przyczynia się do wzrostu wyzysku, biedy i bezrobocia. W tej sytuacji protest i strajk generalny staje się koniecznością i obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa!

Nie będziemy płacić za wasz kryzys!

8 godzin pracy i ani minuty dłużej!

Wszyscy na strajk generalny!

Razem obalmy system oparty na niesprawiedliwości i wyzysku!

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: